Ustawa – Prawo upadłościowe

Ustawa prawo upadłościowe

Ustawa Prawo Upadłościowe. We wpisie kierujemy Was na oficjalną stronę z ustawą określającą Prawo upadłościowe w Polsce.  Odnośnik, to bezpośrednie przekierowanie na stronę Internetowego Systemu aktów prawnych, który jest oficjalnym narzędziem na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jest podstawowym aktem prawnych określającym warunki ogłaszania upadłości.

Internetowy system aktów prawnych

Ustawa wg. swojej definicji reguluje:

Ustawa prawo upadłościowe

  • zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych
    dłużników będących przedsiębiorcami;
  • zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących
    osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
  • skutki ogłoszenia upadłości;
  • zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.
  • Przepisy ustawy stosuje się również do innych podmiotów określonych

Ustawa – Prawo Upadłościowe

“Nowela przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, czyli bez wyznaczania sędziego – komisarza. To ma odciążyć sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne, do których wpływa coraz więcej spraw upadłych konsumentów. W 2016 roku było ich 8 694, w 2017 – 11 120, a w ubiegłym roku już 12 719. Z tego w 2018 r. upadłość ogłosiło ponad 6,5 tys. osób. Zdaniem resortu sprawiedliwości procedura uproszczona ma być stosowana jeśli dłużnik nie ma majątku. Wyłączenie sądów z takich spraw ma sprawić, że będą miały więcej czasu na bardziej złożone sprawy restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców.

Ponadto nowela przewiduje możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu. Jego rolę przejęliby licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, którzy czuwaliby również nad wykonaniem układu. MS liczy, że dzięki temu zmniejszy się liczba nowych postępowań, w których konieczne jest ogłoszenie upadłości dłużnika”  cyt. z www.prawo.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*