Upadłość konsumencka – Porady wniosek

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka potocznie określana jako bankructwo osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Procedura mająca na celu oddłużenie oraz zaspokojenie wierzycieli, chociażby w minimalnej części. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Podstawy do ogłoszenia upadłości

Upadłość konsumencka

Przede wszystkim należy podkreślić, że aby sad przychylił się do wniosku dłużnika, musi on wykazać, że stan niewypłacalności, w którym się znajduje jest wynikiem niezależnych od niego okoliczności. Oznacza to, że dłużnik zaciągając zobowiązanie był zdolny do spłaty długu zgodnie z harmonogramem, jednakże z powodu niezależnych od niego okoliczności możliwości finansowe pogorszyły się. Podstawą aby Upadłość konsumencka doszła do skutku może być przykładowo: nagła choroba, nieszczęśliwy wypadek, zwolnienie z pracy (bez winy zadłużonego). W zależności od oceny i sądu podstawą lub jej brakiem do ogłoszenia upadłości jest popadnięcie w tzw. ,,pętle zadłużenia”. Co do zasady,pętla zadłużenia” oznaczająca zaciąganie nowych zobowiązań w celu spłaty już istniejących,jest przesłanką obciążającą dłużnika. Jednakże często zdarzają się orzeczenia korzystne względem osób dotkniętych problemem nadmiernego zadłużenia.

Wniosek oraz uzasadnienie

Istotna częścią wniosku jest uzasadnienie, w którym dłużnik wskazuje na okoliczności które doprowadziły go do stanu niewypłacalności. Innymi słowy, dłużnik ma za zadanie przedstawienie historii popadnięcia w zadłużenie. Treść uzasadnienia powinna być logiczna oraz zwięzła, skupiająca się na okresie czasu, w którym dłużnik popadł w stan niewypłacalności.

Pytania i odpowiedzi

  • Czy zadłużony musi posiadać majątek, aby ogłosić upadłość? – Nie
  • Czy po ogłoszeniu upadłości nadal jest prowadzona egzekucja komornicza, co do długów wskazanych na liście wierzycieli? – Nie jest prowadzona, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • Czy Czy od postanowienia sądu o oddaleniu wniosku ogłoszenie upadłości można się odwołać? – tak, w terminie 7 dni od dnia doręczania postanowienia z uzasadnieniem

 

źródło tekstów (wybrane zagadnienia): https://www.skef.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*